Sempozyum VI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı yaklaşımlar Sempozyumu Serisinin altıncısı 21-22 Ocak 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenecektir. 

Sempozyum İnternet Sitesi

Sempozyum Kitapçığı

Sempozyumun Amacı

Bu sempozyumun amacı, Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı hedeflerine ulaşabilmek için kişisel (öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yöneticileri, antrenörler vb.) ve kurumsal (okul, il spor müdürlükleri, spor federasyonları, kulüpler, belediyeler, il sağlık müdürlükleri vb.) paydaşların işbirliğinin sağlanması, öğrencilerin yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılması, etkinlikleri sürdürmeyi alışkanlık hâline getirmesini sağlayacak konuları tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda sempozyumumuzda kişisel ve kurumsal paydaşların rolleri ve sorumluluklarına ilişkin görüşleri panel, sunum ve çalıştay formatında ele alınacaktır. Kayıt için web sayfamızdaki kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Değerli katkılarınızla zenginleşmesinden mutluluk duyacağımız sempozyumumuzda buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla

Spor Eğitimi Grubu

 

Poster Sunumlar

Sempozyumumuzda poster bildiriler kabul edilecektir. Poster bildirileri “Beden Eğitimi ve Spor öğretiminde paydaş beklentileri ve etkileri” “Duyuşsal ve/veya bilişsel öğrenci çıktıları sağlamada örnek uygulamalar” “Hareket Yetkinliği” ve “Aktif ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme alanları için örnek uygulamalar” "Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğrenmeleri" "Hizmetiçi eğitimde kullanılan örnekler" "Eylem araştırması" konuları öncelikli olmak üzere bütün konulara açıktır. Bildiri özetlerinde başlık, yazarlar, adres, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özetlerdeki yazı karakteri “Calibri” , harf büyüklüğü 11 punto olmalıdır. Özetteki kelime sayısı 300’ü geçmemelidir. Hazırlanan özetler en geç 5 Ocak 2017 tarihine kadar Doç. Dr. Leyla Saraç’ın This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eposta adresine gönderilmelidir.

 

Sempozyum Eş Başkanları: 

Dr. Yeşim Bulca & Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz

Sempozyum Sekreterleri 

Erhan Devrilmez & Yılmaz Yüksel

Düzenleme Kurulu:

Dr. Figen Altay Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Özgür Yaşar Akyar Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Canan Koca Arıtan Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Yunus Arslan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Emre Bilgin Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Yeşim Bulca Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Cevdet Cengiz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

Dr. Gıyasettin Demirhan Hacettepe Üniversitesi 

Erhan Devrilmez Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Zeynep Ebem Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Gökçe Erturan İlker Pamukkale Üniversitesi 

Dr. Deniz Hünük Pamukkale Üniversitesi 

Dr. M.Levent İnce Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Murat Kangalgil Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Dr. Settar Koçak Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Gölge Seferoğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Nehir Kavi Şimşek Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Koray Kılıç Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Sadettin Kirazcı Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Mine Müftüler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Dr. Fatma Saçlı Uzunöz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Dr. Leyla Saraç Mersin Üniversitesi 

Serap Sarıkaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Kıvanç Semiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Ahmet Yapar Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Yılmaz Yüksel Hacettepe Üniversitesi

 

Sempozyum İnternet Sitesi

2017 Afis

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur