Dünya Sağlık Örgütü Fiziksel Aktivite Sedanter Davranışlar Rehberi

Dünya Sağlık Örgütü Fiziksel Aktivite Sedanter Davranışlar Rehberi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Fiziksel Aktivite Sedanter Davranışlar Rehberi (2020) kısa bir süre önce yayımlandı, rehberin özet kısımı grup üyemiz Emre Bilgin tarafından Türkçeleştirildi.

Orijinal metine ve Türkçe özete aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Orijinal Metin

Türkçe Özet

Beden Eğitiminde Ölçme Konusunda Görüş Bildirisi

Önsöz

Beden eğitiminde ölçme konusunda neden görüş bildirisine ihtiyaç duyuldu? AIESEP’in beden eğitiminde ölçme konusunda görüş bildirisi hazırlamasının dört nedeni bulunmaktadır:

  • Anlamlı, amacına uygun ve faydalı beden eğitimi (BE) dersleri oluşturmanın merkezinde yer alan ölçme uygulamalarının önemini uluslararası düzeyde savunmak,
  • BE alanında ölçme konusunda, çağdaş uygulamalar ve güncel araştırmalarla desteklenen görüşler hakkında tavsiyede bulunmak,
  • BE derslerinde ölçme ile ilgili yeni araştırmalar için gereken öncelikli araştırma sorularını ve yollarını belirlemek,
  • Beden eğitiminde ölçme konusundaki araştırma fonlarına başvurmak isteyen ya da bu konuda politika yapıcılarla birlikte çalışma ya da onları etkileme şansı olan kişiler için destekleyici bir gerekçe sağlamak.

Bu görüş bildirisinin hedef kitlesi BE öğretmenleri, BE öğretmen adayları, BE programlarını geliştiren uzmanlar, BE öğretmen eğitimcileri, BE araştırmacıları, yöneticiler ve beden eğitiminde politika yapıcılardır.

 

 Metnin tamamını okumak için tıklayınız

AIESEP Position Statements web sayfasını için tıklayınız

 

Uzaktan Eğitimde Fiziksel Aktivite ile ilgili Görüş Bildirgesi

Koronavirüs salgını ile birlikte çocukların/gençlerin doğal olarak evlerinden dışarıya çıkmaları sınırlandırılmıştır. Ancak, yaşları gereği onların sürekli hareket etmeleri gerekir. Sağlık otoritelerinin çocuklar/gençler için önerdiği günlük fiziksel aktivite süresi en az 60 dk veya 12000 adımdır  (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Öğrenciler için beden eğitimi, oyun ve spor ile ilgili dersler dışında nitelikli fiziksel aktivite imkanlarının geliştirilmesi, okullarda sunulan ilgili derslerin ders ve okul dışı yaşama aktarılması önem taşımaktadır. Bu dönemde, çocuklardaki fiziksel aktivite ihtiyacının karşılanabilmesi için onlara uzaktan eğitim üzerinden sağlanacak ve aktiviteye katılım motivasyonlarını artıracak nitelikli örneklerin sağlanması önemlidir.

Beden Eğitimi Dersinde Teknoloji Kullanmak Öğretmene Nasıl Bir Fayda Sağlar?

Beden Eğitimi Dersinde Teknoloji Kullanmak Öğretmene Nasıl Bir Fayda Sağlar?

Teknolojinin temel işlevi günlük yaşam dâhil olmak üzere her alanda insan yaşamını kolaylaştırmak. Peki, beden eğitimi dersinin planlanmasında, işlenmesinde ve değerlendirilmesinde teknoloji beden eğitimi öğretmeninin işini ne kadar kolaylaştırır?

Eğlence mi Rekabet mi Motive Eder?

Eğlence mi Rekabet mi Motive Eder?

Beden eğitimi dersi neden bazı öğrenciler için bütün hafta iple çekilen ders iken bazı öğrenciler için rapor alınıp kaçılan ders olmaktan kurtulamıyor? Bunun nedeni bazı öğrencilerin beden eğitimi dersine iliskin motivasyonlarının yüksek iken bazılarının düşük olması olabilir mi? Peki bu motivasyonu besleyen ne olabilir? Eğlence? Rekabet?

Hayat bir oyun sahnesi ise beden eğitimi öğretmeni oyunun dramaturgudur!

Hayat bir oyun sahnesi ise beden eğitimi öğretmeni oyunun dramaturgudur!

Hayatın bir oyun sahnesi olduğu söylemi ne kadar da heybetli bir metafordur. Heybeti, anlaşılması zor olan hayatın anlaşılabileceği iddiasından geliyor. Hayatın sırrına vakıf olmak belki çok zor ya da imkansız ama o sırrı küçük oyun sahnelerinde aramak denemeye değer.

Olumlu Tutuma Sahip Olmak Değer Vermektir!

Olumlu Tutuma Sahip Olmak Değer Vermektir!

İstekli olmak bir şeyi yapmaya başlamanın ilk adımıdır derler. Çünkü istekliyseniz katılırsınız ve katılım sürecinde yaptığınız işe değer verirsiniz. Bu değer sizin o işi yapmadaki sürekliliğinizi artırır. Süreklilik ise bağlılık yaratır. Bir işi bağlılık derecesinde yapıyorsanız olumlu eğilim gösterirsiniz. Hayatın her değişkeninde durum benzerdir.

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur