Sempozyum VII

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu 7 “Kapsayıcı Beden Eğitimi” 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenecektir.

Sempozyum İnternet Sitesi

Sempozyum amacı: Beden eğitimi ve sporda kapsayıcı öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öğretmen algı ve uygulamalarını tartışmaya açmaktır.

Sempozyumun içeriği: Sempozyumda “kapsayıcı eğitim” “kapsayıcı beden eğitimi” temaları ile ilgili teorik ve kavramsal bilgilerin ardından, alana özgü saha uygulamaları çalıştaylar şeklinde gerçekleştirilecektir. Değerli katkılarınızla zenginleşmesinden mutluluk duyacağımız sempozyumumuzda sizleri yeniden aramızda görmekten ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Poster sunumlar:

Sempozyumda poster bildiriler kabul edilecektir. Poster bildirileri “kapsayıcı beden eğitimi” “Beden eğitimi ve spor öğretiminde paydaş beklentileri ve etkileri”, “Duyuşsal ve/veya bilişsel öğrenci çıktıları sağlamada örnek uygulamalar”, “Hareket Yetkinliği” ve “Aktif ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme alanları için örnek uygulamalar;” "Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğrenmeleri", "Hizmet içi eğitimde kullanılan örnekler" ve "Eylem araştırması" konuları öncelikli olmak üzere bütün konulara açıktır. Bildiri özetlerinde başlık, yazarlar, adres, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özetlerdeki yazı karakteri “Calibri”, harf büyüklüğü 11 punto olmalıdır. Özetteki kelime sayısı 300’ü geçmemelidir. Hazırlanan özetler en geç 13 Ocak 2019 tarihine kadar Dr. Yunus Arslan e-posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

Sempozyum Kayıt / Katılım Bilgileri
Katılım ücreti:
Öğrenciler için 50 TL; Öğretmen ve Akademisyenler için 125 TL’dir
Hesap Bilgileri:
Hesap Adı: Fatih ÜNÜVAR
Banka Adı: TEB Bankası
Şube Adı: Karaman Şubesi
IBAN No: TR390003200000000037401158
*Ödemelerde açıklama kısmına “SEG Sempozyum Ücreti” ibaresi yazılmalıdır.

Kayıt için tıklayınız.


Sempozyum Başkanları:
Dr. Fevzi Kılıçel, Dr. Gıyasettin Demirhan

Sempozyum Sekreterleri:
Dr. Ömer Özer, Dr. Erhan Devrilmez, 
Alparslan Aziz Tunç, Ali Erdoğan

 

Düzenleme Kurulu:

Dr. Selahattin Akpınar              

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Dr. Figen Altay                        

Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Yunus Arslan                      

Pamukkale Üniversitesi 

Dr. Yeşim Bulca

Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Gıyasettin Demirhan

Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Erhan Devrilmez

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Dr. Deniz Hünük

Pamukkale Üniversitesi 

Koray Kılıç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Mine Müftüler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Dr. Leyla Saraç

Mersin Üniversitesi 

Serap Sarıkaya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Recep Soslu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Dr. Murat Tekin

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Dr. Ahmet Yapar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Yılmaz Yüksel

Hacettepe Üniversitesi

   

 

Sempozyum İnternet Sitesi

 

semp7

 

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur