Tarihçe

Dr. Gıyasettin Demirhan (Hacettepe Üniversitesi) ve Dr. Şeref Çiçek (ODTÜ) spor eğitimi alanında ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların az olması nedeniyle beden eğitimi ve spor pedagojisi alanındaki çalışmaların desteklenmesi, güncel bilimsel bilgiye ulaşmada sorun yaşayan beden eğitimi ve spor öğretmenlerine katkı getirmesi düşüncesiyle iki üniversitenin kaynaklarını birleştirerek bağımsız bir çalışma grubu oluşturmayı amaçladılar. 22 Şubat 2005 tarihinde spor eğitimi konusu ile ilgilenen öğretim elemanlarını ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor bölümünde bir araya getirdiler. Davet edilen öğretim elemanlarına düşüncelerini açıklayan ve çalışma grubu oluşturulduğunda mesleki açıdan ne gibi kazançlar sağlanabileceğini ifade ettiler. Bu düşünceler diğer öğretim elemanları tarafından da benimsenince çalışma prensipleri oluşturuldu. Öncelikle gruba bir isim bulunması, toplantıların ayda bir salı günü olması ve her üyenin çalışmaları maddi olarak da desteklemesi kararı alındı. Bu kararların arkasından grup hedeflerini belirledi. Sırasıyla,

  1. Ülkemizde uygulanmakta olan beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme programlarının modellerini kuramsal ve uygulamalı olarak değerlendirilmesi,
  2. Avrupa Birliği tarafından geliştirilmeye çalışılan “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme” araştırmalarına katılarak birlik yaratma süreci başlatmak,
  3. Öğretmen yetiştirme programının kalitesinin arttırılması ve akreditasyonuna ilişkin bir değerlendirme modeli uygulamasının sunulması ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  4. Okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile üniversitelerde beden eğitimi ve spor öğretimi alanında çalışan akademisyenlere yeni öğretim yaklaşımları ve nitelikli öğretmen yetiştirme, okul uygulamaları yapma ve bunlar arasında bağ kurma açılarından kuram ve uygulamalı çalışmaların yapılmasında işbirliği sağlamak,
  5. Ülkede spor eğitimi alanında politikalar üretmek olarak belirledi.

Grup üyeleri Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde spor eğitimi alanında çalışan akademisyenlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda bu üniversitelerde spor eğitimi alanında lisansüstü eğitim yapan öğrencilerde grubun doğal üyeleri olmaktadır.

Grup olarak ilk çalışma konusu, okullarda görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile üniversitelerde beden eğitimi ve spor öğretimi alanında çalışan akademisyenlere nitelikli öğretmen yetiştirme, okul uygulamaları yapma ve bunlar arasında bağ kurma açılarından kuram ve uygulamalı çalışmaların yapılmasında işbirliğinin sağlanması amacıyla bir grup çalışması yapmaktı. Ancak grubun oluşum yıllarında bu çalışma grup üyelerinin kendilerine ait akademik çalışma yoğunluğunda dolayı gerçekleştirilemedi.

Grup, 2007 yılında ilki olan “Beden Eğitiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar” başlığında öğretim modelleri ve yöntemlerinin işlendiği sempozyumu ODTÜ kongre merkezinde gerçekleştirdi. Bu sempozyuma yurt dışından dört bilim insanı Georgia Eyalet Üniversitesinden (ABD) Dr. Mike Metzler, Dr. Bryan Anthony McCullick, Edinburgh Üniversitesinden (Scotland) Dr. Mike Jess, Limerick Üniversitesi (İrlanda) Dr. Deborah Tanehill katıldı. Bu sempozyuma 148 akademisyen beden eğitimi öğretmeni katıldı. Bu sempozyuma ilişkin sempozyum kitapçığının yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar isimli bir kitapta grup tarafından yayınlandı.

Bunu takip eden yıllarda grup olarak kurumsallaşma ve sempozyumların yapılmasına karar verildi.  2009 yılında “Beden Eğitiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar II” olarak ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve öğretmen yeterlilikleri temasının işlendiği sempozyum organize edildi. Bu sempozyuma yurt dışından Georgia Eyalet Üniversitesinden (ABD) Dr. Mike Metzler,  Limerick Üniversitesinden (İrlanda) Dr. Deborah Tanehill, Georgia Eyalet Üniversitesinden(ABD) Dr. Jacalyn Lea Lund,  Loughborough  Üniversitesinden (İngiltere) Dr. Lorraine Cale katıldı. Sempozyuma 118 akademisyen ve beden eğitimi öğretmeni katıldı. Bu sempozyumda video ve poster sunumlarında yapılması sempozyumu güçlendirdi. Bu sempozyuma ilişkin sempozyum kitapçığının yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: Ölçme ve Değerlendirme isimli bir kitapta grup tarafından yayınlandı.

2011 yılında üçüncüsü düzenlenen  “Beden Eğitiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar III” olarak İlköğretimde Beden Eğitimi programındaki “Hareket Bilgi ve Becerileri” ile “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğretimi teması işlendiği sempozyum organize edildi. Bu organizasyonda “Araştıran Öğretmen” perspektifini tartışmaya açtı. Bu sempozyuma Dr.Ali Yıldırım (ODTÜ), Dr.Ashley Casey (Bedfordshire Üniversitesi, İngiltere), Dr. Gıyasettin Demirhan (Hacettepe Üniversitesi), Dr. Canan Koca Arıtan (Hacettepe Üniversitesi) ve Anne Moran (PEPAYS Araştırma Merkezi, İrlanda) davetli konuşmacı olarak katıldı. Aynı zamanda Dr. M. Levent İnce (ODTÜ), Dr. Figen Altay (Hacettepe Üniversitesi) ve Dr. Yeşim Bulca (Hacettepe Üniversitesi) çalıştaylarda davetli konuşmacı olarak beden eğitimi öğretmenlerine sunum yaptılar.

2013 yılında dördüncüsü düzenlenen  “Beden Eğitiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar IV” ün teması “Teknoloji İle Bütünleştirilmiş Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi” olarak belirlendi. Dördüncü sempozyumda İngiltere’den beden eğitimi öğretmeni Dylan Blain ve Dr. Ashley Casey, Dr. Sadettin Kirazcı (ODTÜ), Dr. S. Sadi Seferoğlu (Hacettepe Üniversitesi) davetli konuşmacı olarak yer aldılar. Ayrıca, öğretmenler aktif katılımda bulundular.

2015 yılında “Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar V: Tartışalım, Üretelim, Uygulayalım” temalı beşinci sempozyumunu düzenledi. Sempozyumda Dr. Üstün Dökmen davetli konuşmacı olarak yer aldı. Sempozyum sırasında katılımcıların küçük gruplar halinde farklı mesleki gelişim yöntemlerini denemelerine fırsat yaratacak tartışma grupları düzenledi. Bu gruplar; “Dünya turu (World Cafe)”, “Evet ve/Evet Ama Uygulaması (Yes, and/ Yes, but)”, “Uygulama Topluluğu oluşturma (Community of Practice)” ve “Eylem Araştırması Süreci” olarak düzenlendi.

Grup daha sonraki yıllarda da toplantılar yapmaya ve yayınlar üretmeye devam edecektir.

 

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur