Sempozyum III

Spor Eğitimi Grubu (SEG) olarak hazırladığımız "Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar" sempozyum serilerinin üçüncüsü "Nitelikli "Hareket Bilgi ve Becerileri" ve "Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam" Öğretimi için Araştıran Öğretmen" konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 21-22 Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum Kitapçığı

 

Sempozyumun Amacı

Bu sempozyumun amacı, ülkemiz İlköğretim Beden Eğitimi programındaki “Hareket Bilgi ve Becerileri” ile “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğretiminin niteliğine olumlu katkıda bulunması beklenen “Araştıran Öğretmen” perspektifini tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda Beden Eğitimi öğretiminde eylem araştırmacılığı ile bunların uygulamaları üzerinde durulacaktır.

Kongreye beden eğitimi öğretmenleri, akademisyenler, konuya ilgi duyan diğer paydaşlar ve beden eğitimi ve spor bölümlerinin öğrencileri davetlidir. Katılım 200 kişi ile sınırlı olup başvuru önceliği esasına göre kayıtlar yapılacaktır. Kayıt için sempozyum sekreterliğine e-posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. 

Sempozyum İçeriği

Sunum Konuları

Eğitim’de Niçin Araştıran Öğretmene İhtiyacımız var? Eylem Araştırması Yaklaşımı

Prof. Dr. Ali Yıldırım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü)

Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen ve Eylem Araştırması

Dr. Ashley Casey (Bedfordshire Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümü, İngiltere)

Öğretmen Gözüyle Araştıran Öğretmen ve Eylem Araştırması. Yurtdışından İyi Örnekler.

Ger Halbert (Beden Eğitimi Öğretmeni, İrlanda)

Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Araştıran Öğretmen Niteliği; Destekleyen ve Engelleyen Faktörler

Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu) 

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Bir Eylem Araştırması Önerisi: Uygulamalarınızı Etkin Katılım Açısından Değerlendirin

Doç. Dr. Canan Koca (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu)

Tartışma Grupları

Dr. Ashley Casey’le Beden Eğitimi Alanında Eylem Araştırması Çalışmaları Üzerine Tartışma (Öğretim elemanları için araştırma konuları; araştırma desenleri vb)

Ger Halbert’le Öğretmen’den Öğretmene Eylem Araştırması Tartışması (Beden eğitimi öğretmenleri için öneriler)

Panel

Öğretmen Gözüyle Araştıran Öğretmen Yaklaşımı (Panele dört beden eğitimi öğretmenin katılması planlanmaktadır. Panele katılacak öğretmenler kendi açılarından araştıran öğretmen ve eylem araştırmacılığını değerlendireceklerdir. Bu panele katılmak isteyen öğretmenler aranmaktadır) 

Çalıştaylar

“Hareket Bilgi ve Becerileri” öğrenme alanı ile ilgili Araştıran Öğretmen Çalıştayı

Dr. Yeşim Bulca, Dr. Figen Altay (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu)

“Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme alanı ile ilgili Araştıran Öğretmen Çalıştayı

Doç. Dr. M. Levent İnce (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü) 

Video Sunumlar 

“Öğretmen” ve “Öğretim Elemanlarına” açık, örnek uygulama video sunumları

Poster Sunumlar

“Öğretmen” ve “Öğretim Elemanlarına”” açık, uygulama veya araştırma poster sunumları

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur