Yayınlarımız

Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar

Bu kitapçıkta anlatılan Taktiksel Oyun Yaklaşımı, Spor Eğitimi Model, Kişisel ve Sosyal Sorumluluk modelleri kullanılması ve uygulaması sizin ve öğrencileriniz için zevkli olabilir.

Ölçme - Değerlendirme

Bu kitap geleneksel ve alternatif yaklaşımın bütün araçlarını sunmaktan ziyade, bir öğretmenin ihtiyacına cevap verebilecek önemli araçları hatırlatmayı ve yenileri hakkında farkındalık yaratmayı hedef almıştır.

Beden Eğitiminde Eylem Araştırması

Günümüz eğitim ortamında öğretmenden beklenen, kendi öğretim ortamında karşılaştığı problemlere bilimsel yöntemleri kullanarak cevap arayabilme ve topladığı veri üzerinden yansıma yapabilmesidir. Tam da bu noktada eylem araştırması, öğretmenlerin kendi öğretimleri üzerinde birer araştırmacı olmalarını sağlamakta ve ihtiyaç duydukları bilimsel bilginin üretimine katkıda bulunmaktadır. Eylem araştırması ile hem öğretmenin öğrenci için derste daha etkin bir öğrenme ortamı sunması sağlanmakta, hem de öğretmenin bireysel ve mesleki gelişimi desteklenmektedir.

Beden eğitiminde eylem araştırması konusunda Türkçe kaynak bulunmaması ve Türkiye’de bu konunun yeterince tartışılmaması, Spor Eğitimi Grubu olarak 2011 yılında düzenlediğimiz Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumumuzun konusunu “Araştıran Öğretmen” olarak belirlememizi sağladı. Bu kitabı, bu sempozyumun bir ürünü olarak, yazarların eylem araştırması deneyimlerini geliştirmelerinin ardından hayata geçirdik.

Satın Al

Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknolojileri

Teknolojide yaşanan gelişmeler eğitim ortamlarının günümüzün, hatta geleceğin şartlarına uyarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde ve gelecekte, okul dışında da bilgiye doğrudan ulaşabilen bir nesli eğitecek öğretmen ve idarecilerin öğretim tasarımlarında uygun teknolojileri seçebilen ve bu teknolojileri kullanabilen yetkin kişiler olması, bir zorunluluk haline gelmektedir. Hiç şüphesiz, Beden Eğitimi ve Spor dersi de bu yeniliklerden etkilenmekte ve her geçen gün farklı teorik yaklaşımlarla birlikte çeşitli teknolojik araçlar alanımızın hizmetine sunulmaktadır. 2013 yılında düzenlediğimiz ‘Teknoloji ile Bütünleştirilmiş Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Sempozyumunun’ ardından, Spor Eğitimi Grubu üyeleri olarak, beden eğitimi ve spor dersinde öğretim teknolojileri ile ilgili Türkçe kaynak konusunda yaşanan eksikliği gidereceği öngörüsüyle bir kitap yazmak için bir araya geldik. Bu fikir doğrultusunda, yoğun bir çalışma sürecinin ardından ortaya çıkan bu kitabın hem teori hem de uygulama anlamında güncel ve önemli bilgiler içerdiği inancındayız. Kitabın, alanımızın paydaşları olan beden eğitimi öğretmenleri, öğretmen adayları ve akademisyenlere faydalı olmasını temenni ederiz.

 

ISBN: 9786050370010
Basım Tarihi: Ekim 2019

Satın al

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur