Yayınlarımız

Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar

Bu kitapçıkta anlatılan Taktiksel Oyun Yaklaşımı, Spor Eğitimi Model, Kişisel ve Sosyal Sorumluluk modelleri kullanılması ve uygulaması sizin ve öğrencileriniz için zevkli olabilir.

Ölçme - Değerlendirme

Bu kitap geleneksel ve alternatif yaklaşımın bütün araçlarını sunmaktan ziyade, bir öğretmenin ihtiyacına cevap verebilecek önemli araçları hatırlatmayı ve yenileri hakkında farkındalık yaratmayı hedef almıştır.

Beden Eğitiminde Eylem Araştırması

Günümüz eğitim ortamında öğretmenden beklenen, kendi öğretim ortamında karşılaştığı problemlere bilimsel yöntemleri kullanarak cevap arayabilme ve topladığı veri üzerinden yansıma yapabilmesidir. Tam da bu noktada eylem araştırması, öğretmenlerin kendi öğretimleri üzerinde birer araştırmacı olmalarını sağlamakta ve ihtiyaç duydukları bilimsel bilginin üretimine katkıda bulunmaktadır. Eylem araştırması ile hem öğretmenin öğrenci için derste daha etkin bir öğrenme ortamı sunması sağlanmakta, hem de öğretmenin bireysel ve mesleki gelişimi desteklenmektedir.

Beden eğitiminde eylem araştırması konusunda Türkçe kaynak bulunmaması ve Türkiye’de bu konunun yeterince tartışılmaması, Spor Eğitimi Grubu olarak 2011 yılında düzenlediğimiz Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumumuzun konusunu “Araştıran Öğretmen” olarak belirlememizi sağladı. Bu kitabı, bu sempozyumun bir ürünü olarak, yazarların eylem araştırması deneyimlerini geliştirmelerinin ardından hayata geçirdik.

Satın Al

Beden Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Yakında...