Uzaktan Eğitimde Fiziksel Aktivite ile ilgili Görüş Bildirgesi

Koronavirüs salgını ile birlikte çocukların/gençlerin doğal olarak evlerinden dışarıya çıkmaları sınırlandırılmıştır. Ancak, yaşları gereği onların sürekli hareket etmeleri gerekir. Sağlık otoritelerinin çocuklar/gençler için önerdiği günlük fiziksel aktivite süresi en az 60 dk veya 12000 adımdır  (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Öğrenciler için beden eğitimi, oyun ve spor ile ilgili dersler dışında nitelikli fiziksel aktivite imkanlarının geliştirilmesi, okullarda sunulan ilgili derslerin ders ve okul dışı yaşama aktarılması önem taşımaktadır. Bu dönemde, çocuklardaki fiziksel aktivite ihtiyacının karşılanabilmesi için onlara uzaktan eğitim üzerinden sağlanacak ve aktiviteye katılım motivasyonlarını artıracak nitelikli örneklerin sağlanması önemlidir.

Ülkemizde de uzaktan eğitim sistemi içerisinde akademik derslerden önce ve ders aralarında EBA üzerinden fiziksel aktivite uygulamaları gösterilerek öğrencilerin fiziksel aktivite yapmalarının sağlandığı görülmektedir. Ne yazık ki EBA üzerinden paylaşılan fiziksel aktivite uygulamalarının çeşitli eleştirilere maruz kaldığını görüyoruz. Beden eğitimi ve spor camiasının bir bölümünden gelen bu eleştirileri yapanların konuya, her koşulda yapılan fiziksel aktivitenin toplum sağlığına faydaları bakımından ne kadar önemli olduğunu dikkate alarak yaklaşmalarını önermekteyiz. Bu tür uygulamaların henüz başlangıç olduğunu düşünüyoruz ve gelecekte de, çeşitliliğinin ve niteliğinin artarak devam etmesini bekliyoruz.

Akademik başarı uğruna beden eğitimi, spor ve oyun dersleri ve her tür fiziksel aktivitenin ikinci planda kalması ne kadar yanlışsa, fiziksel aktiviteyi sadece beden eğitimi ve spor dersi sınırları ve spor kıyafeti gereksinimi ile sınırlandırmanın da bir o kadar yanlış olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü hareket, insanın en temel ihtiyacıdır ve o olmadan yaşamın kaliteli ve sağlıklı şekilde sürmesi olanaklı değildir. Bu nedenle, her birey her yaşta, her ortamda ve her kıyafetle fiziksel aktivite ihtiyacını karşılayabilmelidir.

Bu noktada beden eğitimi ve spor öğretmenlerimizi önemli bir görev beklemektedir. Öğretmenlerimizin, nitelikli etkinlik örnekleri ve iyi uygulamalar geliştirip EBA veya diğer platformlar üzerinden öğrencilerimizle paylaşmaları onlara önemli destek sağlayacaktır. Hatta öğretmenlerimizin, kendi öğrencilerinin özel ihtiyaçlarına göre evde uygulayabileceği etkinlikler hazırlayacaklarını ve bu yolla öğrencilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini destekleyeceklerini umuyoruz. Bu durum, aynı zamanda öğretmenlerimiz arasında bilgi paylaşımını da artıracak ve “öğrenme grupları” oluşmasına da imkan tanıyacaktır (Trust, Krutka, ve Carpenter, 2016; Mu,, Liang ve Huang, 2018).

Son olarak, eleştirilerin aksine her ders öncesi ve ders aralarında yapılan   fiziksel aktivitelerin akademik başarı, zihinsel işlevler ve zihinsel sağlık için de önemli olduğunu, düzenli fiziksel aktivitenin akademik başarıyı da artırdığını (Davis ve ark., 2011; Harveson ve ark., 2019; Aaltonen ve ark., 2020) bir kez daha vurgulamak isteriz. Sağlıklı ve akıl dolu etkinliklerimizin olduğu, insanlığın, özellikle zor zamanlarda, birbiri ile dayanışma içinde olduğu güzel günler dileğiyle.

 

seg kucuk3

 

    Spor Eğitimi Grubu

 

 

Kaynaklar

Aaltonen, S., Latvala, A., Jelenkovic, A., Rose, R. J., Kujala, U. M., Kaprio, J., & Silventoinen, K. (2019). Physical Activity and Academic Performance: Genetic and Environmental Associations. Medicine and science in sports and exercise. 52(2):381-390

Centers for Disease Control and Prevention (2020, March 31).  How much physical activity do children need? https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children/index.htm

Davis, C. L., Tomporowski, P. D., McDowell, J. E., Austin, B. P., Miller, P. H., Yanasak, N. E., Allison, J. D., Naglieri, J. A. (2011). Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: a randomized, controlled trial. Health Psychology, 30(1), 91.

Harveson, A. T., Hannon, J. C., Brusseau, T. A., Podlog, L., Papadopoulos, C., Hall, M. S., & Celeste, E. (2019). Acute exercise and academic achievement in middle school students. International journal of environmental research and public health, 16(19), 3527.

Mu, G. M., Liang, W., Lu, L., & Huang, D. (2018). Building pedagogical content knowledge within professional learning communities: An approach to counteracting regional education inequality. Teaching and Teacher Education, 73, 24-34.

Trust, T., Krutka, D. G., & Carpenter, J. P. (2016). “Together we are better”: Professional learning networks for teachers. Computers & Education, 102, 15-34.

 

 2469614 11 thumbnail

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur