“Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi” ve Beceri Öğretimi

“Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi” ve Beceri Öğretimi

Değerli Beden Eğitimi Öğretmeni arkadaşlarım;

05.07.2012 tarih ve 97 sayılı TTKK kararıyla Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanların maaş karşılığı okutabileceği dersler şunlardır (bundan sonra bir değişiklik olmadı sanırım);

 * Beden Eğitimi

 * Trafik ve İlk Yardım

 * Sağlık Bilgisi

 * Spor Etkinlikleri (6, 7 ve 8. sınıflar için)

 * Halk Oyunları

 * Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor Alanı ile ilgili Dersleri

 * Beden Eğitimi ve Sporla İlgili Diğer Dersler

 * Beden Eğitimi ve Spor

 * Spor ve Fiziki Etkinlikler

Fakat İlkokul programında bulunan (1-4. Sınıflar) Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi, değerli sınıf öğretmeni arkadaşlarımın, lisans eğitiminde almış oldukları psikomotor alan dersleri göz önünde bulundurularak, sınıf öğretmenleri tarafından işlenmektedir. Beden eğitimi alanı uzmanlarının hazırladığı ve birçok olumlu uygulamanın olduğunu düşündüğüm yeni öğretim programının, sınıf öğretmenlerince işlenecek olmasını anlayamıyorum. Programın temel yaklaşımında da belirtildiği gibi “beceriyi öğretmek” farklı, “beceri ile öğretmek” farklı olgulardır. Elbette değerli sınıf öğretmeni meslektaşlarım, psikomotor alanda aldıkları eğitimle, beceri ile öğrenme alanında iyi bir performans sergileyebilirler. Fakat beceriyi öğretme özellikle; beceri öğrenimi, insan anatomisi ve kinesiyolojisi derslerini lisans eğitiminde tamamlamış, donanımlı bir Beden Eğitimi Öğretmeni tarafından verilmelidir.

Örneğin 1-3. sınıflarda atma becerisinin öğreniminde, öğrencinin karşısına hedef olarak rakamları koyarsınız ve öğrencilerinizden öğretmek istediğiniz rakamlara atış yapmalarını istersiniz. Öğrenci atma becerisini kullanarak bu kavramları öğrenir bu “atma becerisi ile öğrenmedir”. Fakat atma becerisini öğretmek farklı bir olgudur. Atma, atış eline göre ters ayağın öne basılması, atış yapıldıktan sonra kolun hedefe doğru uzatılması gibi içerisinde birçok kritik element içeren bir beceridir. Bir örnek daha vermek gerekirse öğrencilerimize sıçrama becerisini öğretirken, sıçrama alanlarını renklerle belirleyip öğrencilerimize renkleri öğretebiliriz bu “sıçrama becerisi ile öğrenmedir”. Sıçramada aynı sekme becerisi gibi birçok kritik element den oluşur. Sıçramak için dizlerin bükülmesi, sıçrarken kolların nasıl kullanılacağı ve daha birçok element öğrencilerin fiziksel yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak plana dahil edilmelidir. Bunun gibi birçok temel beceri ileride öğrencilerimize öğreteceğimiz özelleşmiş hareket becerileri ve branşlara yönelecekleri sportif becerilerin temelidir. Bu temel beceriler, tüm kritik elementleri ile ancak hareketin mekaniğini bilen ve bu mekaniği öğrencisine öğretebilecek, çeşitli ölçme yöntemleri ile değerlendirerek, öğretim basamaklarını yeniden düzenleyebilecek bir Beden Eğitimi Öğretmeni tarafından öğretilmelidir. Ayrıca birçok meslektaşımın, disiplinler arası işbirliği içerisinde Beden Eğitiminin beceri ile öğrenme alanında da, çok değerli çalışmalar yaptığını biliyorum. 

Ayrıca; Beden Eğitimi öğretmenlerimizin İlkokulda öğreteceği temel hareket becerileri, özelleşmiş hareket becerileri ve sportif beceriler, neden spor yapmalıyım sorusuna cevap bulabilecekleri yolda yürüyen öğrencilerimizin, katıldıkları tüm etkinliklerde daha sosyal, özgüveni daha yüksek performans sergilemelerine yardımcı olacak bir basamaktır. 

Bu nedenle temel hareket becerileri 1-4 sınıflarda Beden Eğitimi Öğretmeni tarafından öğretilmelidir.

Değinmeden geçemeyeceğim;

Sağlık Bakanlığımız obeziteye bağlı sağlık sorunlarının bütçedeki yükünü azaltabilmek için Pedometre (Adım Sayar) dağıtacakmış. Pedometrelerden keşke okullara da dağıtsalar Spor-Sağlık ilişkisi en iyi Beden Eğitimi derslerinde öğretilir. Pedometre egzersiz programının oluşturulması ve sonuçlarının değerlendirilmesinin Beden Eğitimi Öğretmenine daha çok yakışacağı düşüncesindeyim.

Bu yazıyı bir meslektaşınızın yapıcı bir yaklaşımı olarak değerlendirmenizi umarım.

Saygılarımla

Murat GÜRSOY

Beden Eğitimi Öğretmeni, Ankara

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur