Dr. Figen Altay

Dr. Figen Altay

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yaptı. Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Fiziksel Aktivite, Ritmik Cimnastik, Beden Eğitimi Öğretimi Ve Program Geliştirme gelmektedir.

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur