Bildiriler Hakkında Önemli Bilgiler

Poster Sunumları

Poster bildiriler “Teknoloji ile Bütünleştirilmiş Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi” konularını içermelidir. Bidiri özetlerinde; başlık (büyük harf), yazarlar, adres, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve anahtar kelimeler (en az 3-en fazla 6) bölümleri yer almalıdır. Özetler 250 kelimeyi aşmamalıdır. Hazırlanan özetlerin, en geç 21.12.2012 tarihine kadar online bildiri sistemine yüklenerek ya da yyuksel@hacettepe.edu.tr e-posta adresine gönderilerek sempozyum sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Poster Kuralları

Poster sunumlar 70 cm x 90 cm boyutunda olmalıdır.

Posterlerde tüm yazılar okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir (Arial, Times New Roman gibi). Yazı boyutunun okunabilecek büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.

 

Video sunum bildirisi

Video sunumları, “Teknoloji ile Bütünleştirilmiş Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi” konusunu içeren görüntülerden oluşmalıdır. 8-10 dakikayı geçmemelidir. Video sunum örnekleri için http://www.teachers.tv/ adresindeki örneklerden yararlınabilir.

 

Hazırlanan video sunumların, en geç 21 Aralık 2012 tarihine kadar Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beytepe 06800 Ankara (Yeşim Bulca adına) adresine gönderilerek sempozyum sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir. Sempozyum sekreterliğinden, bildirinin alındığına dair 3 gün içinde bilgi gelmediği takdirde özetler tekrar gönderilmelidir.

 

Bildiri Kayıt Sistemi


 
© 2012 - Spor Eğitimi Grubu | her hakkı saklıdır.