Olumlu Tutuma Sahip Olmak Değer Vermektir!

Olumlu Tutuma Sahip Olmak Değer Vermektir!

İstekli olmak bir şeyi yapmaya başlamanın ilk adımıdır derler. Çünkü istekliyseniz katılırsınız ve katılım sürecinde yaptığınız işe değer verirsiniz. Bu değer sizin o işi yapmadaki sürekliliğinizi artırır. Süreklilik ise bağlılık yaratır. Bir işi bağlılık derecesinde yapıyorsanız olumlu eğilim gösterirsiniz. Hayatın her değişkeninde durum benzerdir.

“Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi” ve Beceri Öğretimi

“Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi” ve Beceri Öğretimi

Değerli Beden Eğitimi Öğretmeni arkadaşlarım;

05.07.2012 tarih ve 97 sayılı TTKK kararıyla Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanların maaş karşılığı okutabileceği dersler şunlardır (bundan sonra bir değişiklik olmadı sanırım);

Sempozyumun Ardından Öğretmen Gözüyle

25-26 Ocak 2013 de yapılan “beden eğitimi öğretiminde yeni ve yaratıcı yaklaşımlar sempozyumu 4” ün ardından…. Henüz sıcağı sıcağınayken sempozyuma katılan bir beden eğitimi öğretmeni gözüyle yazmak istedim:

Küresel Rapor

Beden Eğitimi Pedagojisi 2010 Küresel Toplantısı 21. Yüzyılda Beden Eğitimi ve Sağlık Pedagojisi Görüş Birliği Raporu

Ders Saatleri Hakkında Görüş

İlköğretim İkinci Kademe Beden Eğitimi Ders Saatinin Arttırılmasına İlişkin Görüş

Beden Eğitiminde Eğitim Teknolojisinin Doğru Kullanılması

Giriş

Son 20 yılda teknolojide meydana gelen hızlı değişimler eğitimcilere öğretim materyallerini etkili bir şekilde sunmak için birçok yeni ve yaratıcı yollar sağlamıştır.

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur