Sempozyumun Ardından Öğretmen Gözüyle

25-26 Ocak 2013 de yapılan “beden eğitimi öğretiminde yeni ve yaratıcı yaklaşımlar sempozyumu 4” ün ardından…. Henüz sıcağı sıcağınayken sempozyuma katılan bir beden eğitimi öğretmeni gözüyle yazmak istedim:

Küresel Rapor

Beden Eğitimi Pedagojisi 2010 Küresel Toplantısı 21. Yüzyılda Beden Eğitimi ve Sağlık Pedagojisi Görüş Birliği Raporu

Ders Saatleri Hakkında Görüş

İlköğretim İkinci Kademe Beden Eğitimi Ders Saatinin Arttırılmasına İlişkin Görüş

Beden Eğitiminde Eğitim Teknolojisinin Doğru Kullanılması

Giriş

Son 20 yılda teknolojide meydana gelen hızlı değişimler eğitimcilere öğretim materyallerini etkili bir şekilde sunmak için birçok yeni ve yaratıcı yollar sağlamıştır.

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur