Sempozyum IV

Spor Eğitimi Grubu (SEG) olarak hazırladığımız "Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar" sempozyum serilerinin dördüncüsü "Teknoloji ile Bütünleştirilmiş  Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi" konusunda Hacettepe Üniversitesinde 25-26 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.