Dr. Canan Koca Arıtan

Dr. Canan Koca Arıtan

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda doktora eğitimi tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında toplumsal cinsiyet ve spor, toplumsal sınıf ve spor, spor bilimlerinde nitel araştırma yaklaşımı gelmektedir. 

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur