Dr. Ahmet Yapar

Dr. Ahmet Yapar

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde Bütünleşik Doktora eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında antrenörlük pedagojisi, spor ortamındaki çocukların psiko-sosyal gelişimi, çocuk spor ortamlarının ve etkinliklerinin incelemesi gelmektedir.

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur