Dr. Kıvanç Semiz

Dr. Kıvanç Semiz

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde lisans 2007), ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde Yüksek Lisans (2011) ve Doktora (2016) eğitimini tamamladı. New York Eyalet Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nde bir sene misafir öğretim elemanı olarak bulundu (2015-16). 2017 yılından itibaren Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Teknoloji’nin beden eğitimi ve spor ortamlarına etkileri, spor bilimlerinde nitel araştırmalar gelmektedir.

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur