Dr. Fatma Saçlı Uzunöz

Dr. Fatma Saçlı Uzunöz

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda tamamladı ve 2006-2013 yılları arasında aynı birimde görev yaptı. 2014-2017 yılları arasında Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde görev yaptı. 2017 yılından beri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda görev yapmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında öğretmen nitelikleri, eleştirel düşünme, yaratıcı drama, istenmeyen öğrenci davranışları ve teknoloji destekli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi gelmektedir.