Dr. Erhan Devrilmez

Dr. Erhan Devrilmez

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yüksek Öğrenimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde bütünleşik doktora eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği konuların başında beden eğitimi öğretmen yetiştirme, program geliştirme ve badminton gelmektedir.

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur