Dr. Gıyasettin Demirhan

Dr. Gıyasettin Demirhan

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda lisans, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilim dalında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı Hacettepe Üniversitesi Spor Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konular; etkili öğretim, öğretmen nitelikleri, tutum, risk algısı, eleştirel düşünme, fiziksel aktivite akademik başarı/bilişsel süreçler ilişkisi, beden eğitimi ve spor felsefesi ile ilgilenmektedir.

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur