Sempozyum 7

Sempozyum 7

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu 7 “Kapsayıcı Beden Eğitimi” 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenecektir.

Sempozyum İnternet Sitesi

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur