Eslem Gökçek

Eslem Gökçek

2015-2019 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinde lisans öğrenimini tamamladı. 2019 yılından itibaren Bursa Uludağ Üniversitesinde lisansüstü eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Egzersiz ve Spor Psikolojisi ve Beden Eğitimi ve Spor gelmektedir.