Koray Kılıç

Koray Kılıç

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda lisans eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Spor Eğitimi ile ilgilenmektedir.