Dr. Yunus Arslan

Dr. Yunus Arslan

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda tamamladı. 2012 yılından beri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi ve Ölçme ve Değerlendirme gelmektedir.