Zeynep Rahim

Zeynep Rahim

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde program geliştirme eğitimi alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi ve Program Geliştirme gelmektedir.

About us

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur