Yılmaz Yüksel

Yılmaz Yüksel

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı üniversitenin doktora programına devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi ve Eğitim Teknolojisi gelmektedir.