Dr. Kıvanç Semiz

Dr. Kıvanç Semiz

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde lisans, ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. İlgilendiği ve çalıştığı konularının başında Beden Eğitimi’nde Teknoloji ile bütünleştirilmiş öğretim tasarımları, spor bilimlerinde nitel araştırmalar gelmektedir.