Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz

Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ohio Eyalet Üniversitesi Fiziksel Aktivite ve Eğitim Servisleri bölümünde Doktora Eğitimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi, Okul Öncesi Çocukların Hareket Gelişimi ve Fiziksel Aktivite gelmektedir.