Dr. Deniz Hünük

Dr. Deniz Hünük

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından, 2013 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde doktora eğitimini tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesinde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve beden eğitimi derslerinde öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkileri, program geliştirme ve sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk alan bilgisi testi geliştirme konuları gelmektedir.