Dr. Cengiz Cevdet

Dr. Cengiz Cevdet

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği konuların başında Fiziksel Aktivite, Sosyal-Ekoloji, Beden Eğitimi Öğretimi Ve Program Geliştirme gelmektedir. 

About us

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur