Biz Kimiz?

Üyelerimiz

 • Özgür Yaşar Akyar

 • Dr. Figen Altay

 • Dr. Irmak Hürmeriç ALTUNSÖZ

 • Dr. Canan KOCA ARITAN

 • Dr. Yunus Arslan

 • Emre Bilgin

 • Dr. Yeşim Bulca

 • Dr. Cevdet Cengiz

 • Dr. Şeref Çicek

 • Dr. Gıyasettin Demirhan

 • Erhan Devrilmez

 • Zeynep Ebem

 • A. Gökçe Erturan İlker

 • Dr. Deniz Hünük

 • Dr. M. Levent İnce

 • Dr. Murat Kangalgil

 • Nehir KAVİ ŞİMŞEK

 • Koray Kılıç

 • Dr. Sadettin Kirazcı

 • Dr. Mine Müftüler

 • Dr. Fatma Saçlı Uzunöz

 • Dr. Leyla Saraç

 • Serap SARIKAYA

 • Kıvanç Semiz

 • Ahmet Yapar

 • Yılmaz Yüksel

Üyelerimiz

Özgür Yaşar Akyar

  Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans, eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların arasında Spor Eğitiminde Bilgi İletişim Teknolojilerinin kullanımı yer almaktadır.
Dr. Figen Altay    Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yaptı. Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Fiziksel Aktivite, Ritmik Cimnastik, Beden Eğitimi Öğretimi Ve Program Geliştirme gelmektedir.
Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ohio Eyalet Üniversitesi Fiziksel Aktivite ve Eğitim Servisleri bölümünde Doktora Eğitimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi, Okul Öncesi Çocukların Hareket Gelişimi ve Fiziksel Aktivite gelmektedir.  
Dr. Canan Koca Arıtan   ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda doktora eğitimi tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında toplumsal cinsiyet ve spor, toplumsal sınıf ve spor, spor bilimlerinde nitel araştırma yaklaşımı gelmektedir. 
Dr. Yunus Arslan    Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda tamamladı. 2012 yılından beri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi ve Ölçme ve Değerlendirme gelmektedir.
 Emre Bilgin   Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi anabilim dalında lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitenin yüksek lisans programına devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında fiziksel aktivite ve akademik başarı gelmektedir. 
Dr. Yeşim Bulca    ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Materyal Geliştirme, Öğretim Teknolojileri, Öğretim Model Ve Yöntemleri gelmektedir. 
Dr. Cengiz Cevdet    Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği konuların başında Fiziksel Aktivite, Sosyal-Ekoloji, Beden Eğitimi Öğretimi Ve Program Geliştirme gelmektedir. 
Dr. Şeref Çicek    ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans eğitimi tamamladı. Aynı üniversitenin eğitim bilimleri anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. BJK spor kulübünde futbol antrenörü olarak çalışmaktadır. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde çalıştı. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi ve Futbol gelmektedir.  
 Dr. Gıyasettin Demirhan   Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda lisans, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilim dalında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı Hacettepe Üniversitesi Spor Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konular; etkili öğretim, öğretmen nitelikleri, tutum, risk algısı, eleştirel düşünme, fiziksel aktivite akademik başarı/bilişsel süreçler ilişkisi, beden eğitimi ve spor felsefesi ile ilgilenmektedir.  
 Erhan Devrilmez    Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yüksek Öğrenimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde bütünleşik doktora eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği konuların başında beden eğitimi öğretmen yetiştirme, program geliştirme ve badminton gelmektedir.
 Zeynep Ebem   ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde program geliştirme eğitimi alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi ve Program Geliştirme gelmektedir.
Dr. A. Gökçe Erturan İlker    Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda lisans, Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalında yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında beden eğitimi ortamında Başarı Hedefi Kuramı ve Öz-Belirleme Kuramı gelmektedir.
Dr. Deniz Hünük     Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından, 2013 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde doktora eğitimini tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesinde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve beden eğitimi derslerinde öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkileri, program geliştirme ve sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk alan bilgisi testi geliştirme konuları gelmektedir.
 Dr. M. Levent İnce    ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans eğitimi tamamladı. Aynı üniversitenin eğitim bilimleri öğretim programları anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitiminde Program Geliştirme gelmektedir
 Dr. Murat Kangalgil    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde lisans ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi, Dönüt ve Basketbol gelmektedir.
Nehir KAVİ ŞİMŞEK     Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‘nda yüksek lisansı tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde doktora programına devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında spor eğitimi ve farklılaştırılmış eğitim gelmektedir.
 Koray Kılıç    Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda lisans eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Spor Eğitimi ile ilgilenmektedir.
Dr.Sadettin Kirazcı     ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans eğitimi tamamladı. Doktora eğitimini University of Wales, Bangor School of Sport, Health and Physical Education Sciences, North Wales, tamamladı. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Sporda Beceri Öğrenimi, Hareket Öğrenme ve Spor Psikolojisi gelmektedir.
Dr. Mine Müftüler     ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların arasında Spor Eğitimi ve Rekreasyon yer almaktadır.
 Dr. Fatma Saçlı Uzunöz    Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında öğretmen nitelikleri, eleştirel düşünme, yaratıcı drama, istenmeyen öğrenci davranışları ve teknoloji destekli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi gelmektedir.
 Dr.Leyla Saraç   DTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans; ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri - Program Geliştirme bölümünde doktora eğitimini tamamladı. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitiminde Program Geliştirme, İlkyardım Eğitimi ve Homofobi gelmektedir.  
 Serap Sarıkaya   Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda lisans, ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı bölümde Doktora eğitimine devam etmektedir. ÖYP kapsamında Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde çalışmaktadır. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında beden eğitimi ve spor, sağlıkla ilgili fiziksel aktivite ve öğretim programları gelmektedir. 
 Kıvanç Semiz   Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde lisans, ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı bölümde Doktora eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği ve çalışma konularının başında Spor Pedagojisi, Beden Eğitimi’nde Teknoloji, nitel araştırmalar gelmektedir.  
Ahmet Yapar    Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde Bütünleşik Doktora eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında antrenörlük pedagojisi, spor ortamındaki çocukların psiko-sosyal gelişimi, çocuk spor ortamlarının ve etkinliklerinin incelemesi gelmektedir. 
 Yılmaz Yüksel   Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı üniversitenin doktora programına devam etmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında Spor Eğitimi ve Eğitim Teknolojisi gelmektedir.
     

Takipte kalın

Güncel haberler ve gelişmeler için bizi sosyal medyadan ve blogumuzdan takip edebilirsiniz.

Takipte Kalın

Güncel haberler ve gelişmeler için bizi sosyal medyadan ve blogumuzdan takip edebilirsiniz.